Polski
English
English

KOMPUTEROWY SYSTEM ZARZĄDZANIA ZLECENIAMI

W ramach współpracy otrzymają Państwo bezpłatny dostęp do narzędzia informatycznego ułatwiającego zarządzanie zleceniami. Jest to system, który daje Państwu możliwość monitorowania wszystkich prac, które są potwierdzane wykonaniem dokumentacji zdjęciowej i protokołem odbioru prac podpisanym przez właściciela PSD i montażystę. Program ten pozwoli Państwu na:

  • podgląd przebiegu bieżących prowadzonych prac,
  • weryfikację wykonania zlecenia,
  • weryfikację rodzajów części zamiennych użytych w trakcie serwisu,
  • wgląd do archiwum zleceń (dokumentacja zlecenia, w tym zdjęciowa),
  • generowanie przez program nowych zleceń bezpośrednio do naszej centrali, za pomocą formularzy elektronicznych.

Istnieje także możliwość generowania różnego rodzaju raportów oraz określenia poziomu dostępu dostosowanego do Państwa struktury zarządzania. Wszystkie w/w opcje są dostępne bez potrzeby wnoszenia dodatkowych opłat.

Korzystając z powyższego programu będziecie Państwo mieli pełną kontrolę nad zleconymi przez Państwa pracami.